Menu
Vyhledávání

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím (Ivo Lašák, Oznice 187, IČO: 48793515) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.snubaky.eu, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek prodávajícího umístěných na adrese www.snubaky.eu (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Odesláním objednávky uzavírá kupující s prodávajícím kupní smlouvu a zároveň akceptuje cenu objednaného zboží platnou v den objednání. Všechny objednávky podané prostřednictvím našeho e-shopu jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající i kupující zavazují řídit těmito obchodními podmínkami.

Dodací lhůta, způsob doručení a platby

Vaše objednávka bude potvrzena e-mailem nebo telefonicky většinou do 24 hodin po odeslání. Snubní prsteny se vyrábí až po obdržení zálohové faktury na náš účet. Je to z toho důvodu,že prsteny se vyrábí přímo podle Vašich požadavků . Jinak je toto zboží neprodejné.

Obvyklá dodací lhůta je u snubních a zásnubních prstenů 28 dní od obdržení zálohy na náš účet, u ostatního zboží 2-10 dní. U některých vzorů snubních prstenů se dodací lhůta prodlužuje na 35 dnů. V tomto případě budete informováni ihned po vyhotovení objednávky.

Pokud zboží není aktuálně na skladě nebo si jeho výroba vyžádá delší dobu, bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován a zároveň bude seznámen s přibližnou dodací lhůtou.

Objednané zboží bude zasláno prostřednictvím České pošty. Balné je u všech zásilek zdarma. Zboží je zasíláno pojištěné podle hodnoty zboží.

Ceny dopravy (bez DPH)

  • Cenné psaní + platba na účet..........70,00 Kč
  • Cenné psaní + dobírka...................120,00 Kč

Cenné psaní - rychlá a spolehlivá přeprava zboží po celém území ČR. Česká pošta doručuje Cenné psaní následující pracovní den po dni podání.

Informace o dodání obou typů balíku je možné získat prostřednictvím online služby – Sledování zásilek a nebo na bezplatné telefonní lince 800 177 889 , uvedené informace jsou dostupné následující den po podání zásilky.

Pokud jste ze Slovenska bude Vám účtováno poštovné

  • Při platbě na účet.............................100,00 Kč
  • Při platbě na dobírku........................180,00 Kč

Při převzetí zásilku zkontrolujte, jestli není poškozená a případné vady způsobené dopravou řešte přímo s dopravcem.

Vrácení zboží, odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má ze zákona možnost zboží do 14 dnů vrátit, nevztahuje se na šperky vyrobené na zakázku (snubní a zásnubní prsteny). Takto lze vrátit pouze zboží nepoužité, nepoškozené spolu s dokladem o nákupu. Zboží musí být schopné další distribuce.

Zboží musí být zasláno jako doporučený balík spolu s průvodním dopisem. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel. Kupujícímu budou vráceny pouze peníze za objednané zboží, nikoli za poštovné. Peníze budou zaslány buďto složenkou České pošty anebo na účet. Kupující hradí cenu této služby (30 Kč).

Reklamace, záruka

Záruka může být uplatněna výhradně po dobu záruční doby, která ze zákona trvá 24 měsíců od převzetí zboží, není-li výslovně sjednáno jinak. Podmínkou je, aby kupující při uplatnění záruky předložil kopii daňového dokladu prodávajícího na dodané zboží. Bez těchto dokladů nemůže být záruka uznána. Zboží musí být dodáno kompletní tak, jak bylo převzato od prodávajícího. Z hygienických důvodů je zboží k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné (náušnice). Záruka se nevztahuje na poškozené či nadměrně opotřebené zboží a dále na vady způsobené porušením obvyklých zásad užívání zboží.

Pokud je doručené zboží vadné či poškozené již při převzetí, je kupující povinen o této skutečnosti prodávajícího neprodleně vyrozumět.

O druhu vady a postupu při uplatnění vady v záruční době rozhoduje prodávající. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů jsou v samostatné rubrice.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Puncovní značky

Puncovní značky

Nastavení souborů cookies
Používáme soubory cookie, které nám napomáhají ke správnému fungování webu, zajištění bezpečnosti a také ke sledování vaší interakce s naším webem.  více informací o použití cookies
Přijmout nezbytné
Přijmout vše